ให้เช่าพานขันหมากเอก

พานขันหมากเอก

พานขันหมากเอก 
พานมะลิขาว

พานดอกมะลิขาว ดอกมะลิชื่อเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแทนของความสวยงามในวัฒนธรรมของประเทศไทย งานชิ้นนี้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับพิธีการต่างๆในพิธีมงคลสมรส ด้วยความสวยงามและ ความปราณีตของการจัดวางและการออกแบบจึงเหมาะสมสำหรับคู่บ่าวสาวทุกคู่

พานขันหมากเอก
 พานดอกบัวชมพู

พานดอกบัวชมพู ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่สะท้อนและทรงคุณค่าความเป็นไทยได้อย่างดี งานชิ้นนี้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับพิธีการต่างๆในพิธีมงคลสมรสด้วยความสวยงามและ ความปราณีตของการจัดวางและการออกแบบจึงเหมาะสมสำหรับคู่บ่าวสาวทุกคู่ 

พานขันหมากเอก 
 พานดอกพุดเขียว 

พานดอกพุดเขียว ดอกพุดเป็นดอกไม้อีกประเภทที่คนไทยนิยมนำมาใช้ในงานมงคลต่างๆเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับคู่บ่าวสาวในวันที่สำคัญที่สุด พานถูกออกแบบมาด้วยความปราณีต เพื่อให้เหมาะสมกับพิธีมงคลสมรสของคู่บ่าวสาวในวันที่สำคัญที่สุดในชีวิต

พานขันหมากเอก 
 พานดอกพุดชมพู

พานดอกพุดชมพูด ดอกพุดเป็นดอกไม้อีกประเภทที่คนไทยนิยมนำมาใช้ในงานมงคลต่างๆเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับคู่บ่าวสาวในวันที่สำคัญที่สุด พานถูกออกแบบมาด้วยความปราณีต เพื่อให้เหมาะสมกับพิธีมงคลสมรสของคู่บ่าวสาวในวันที่สำคัญที่สุดในชีวิต